Web for amplifier magician
Get Adobe Flash player

Tak jako by se nemělo šetřit na zdrojích, tak by se nemělo šetřit na ochranách. Je to důležitá součást každého stroje a eliminuje škody, když už odejde koncový stupeň nebo dojde k jeho rozvážení. Co se týká samotného rozvážení konce, to je samostatná kapitola a může k němu dojít několika způsoby. Lze mu také dost dobře předejít a to buď samotnou konstrukcí zesilovače a nebo drobným, ale nevelkým zásahem do zapojení. Jakým? To si bouhužel nechám pro sebe, ať si také jiní namáhají hlavy :)

My se nyní budeme věnovat ochranám zesilovače. Jaké veličiny potřebujeme kontrolovat a případně omezit?

1) Napájecí napětí
2) Teplota
3) Výstupní proud
4) Stejnosměrné napětí na výstupu
5) Vstupní přebuzení

Teorie
Napájecí napětí
by mělo být ošetřeno proti přepětí několika varistory a nejlépe pak i odpojovačem od sítě. Tím zabráníme úplné devastaci zesilovače. Případů kdy přepětí poškodilo elektroniku je stále více, proto je dobré předejít nežádoucím účinkům prvky v řádu pár korun.

Teplota je nepřítel číslo dva. Pokud máme kvalitní konstrukci s dobrými výstupními parametry, zamrzí pak fakt, že nefungující ventilátor nebo tričko přehozené přes kastli zničí konec a v horším případě vezme i něco s sebou. Předejít katastrofě tohoto typu lze snadným způsobem. Stačí na každý chladič modulu přidat termostat o hodnotě 75-80°C a vývody zapojit třeba na výstupní relé, které odpojí zátěž nebo přímo na mutovací kontakt zesilovače.

 Výstupní proud ze zesilovače není nekonečný. Proud omezuje pouze připojená zátěž, což je nevíhoda. Pokud dojde k poškození cívky repro nebo zkratu na kabelu, nastane opět černý scénář. Tomu zabráníme vřazením ochrany buzení bází. Ta pokud je potřeba omezí otevírání koncových tranzistorů tak, aby protékající proud zesilovač nepoškodil. Ovšem veškerý výkon se přemístí na tranzistory, které ho přemění na teplo.

Stejnosměrné napětí na výstupu se může objevit v případě že některý z tranzistorů selže. Pak by došlo k vychílení reproduktoru vlivem jedné polarizace napětí buď dovnitř nebo ven a spálení cívky. Reprák v tomto případě můžeme poslat do servisu nebo vyhodit. Aby k tomuto nedocházelo existuje řada ochran, které výstup v případě takové poruchy odpojí nebo zaskratují.

Vstupní přebuzení je také nežádoucí. Zbytečně vyženeme zesilovač až za strop na zvuku to nepřidá a pokud by byly vstupní volty na vysoké úrovni, může se lehce přihodit poškození vstupních obvodů. Ochrana v tomto problému pak odepne vstup a zesilovač se zamutuje cca na 2-5 vteřin.